Bezoeken

Bezoeken Basisscholen

Ook tijdens dit schooljaar zijn de groepen 7 en 8 uit het Basisonderwijs van harte welkom! De groepen 7 zijn welkom na de Kerstvakantie, groepen 8 gedurende het gehele schooljaar.

Bezoeken Voortgezet Onderwijs

Het Junior Technovium is speciaal bedoeld voor alle leerlingen van het Voortgezet Onderwijs: alle klassen, alle niveaus!. Er zijn zowel eenmalige bezoeken mogelijk als bezoeken in een traject.