Het Bestuur van JT

Junior Technovium is een gezamenlijk initiatief van het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. Junior Technovium is gehuisvest in het Technovium gebouw aan de Heyendaalseweg 98 in Nijmegen.

Het Junior Technovium is een zelfstandige stichting, welke wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van het onderwijs en het bedrijfsleven. De financiering van het Junior Technovium wordt gedragen door het onderwijs,
bedrijfsleven en de lokale overheid.

Het initiatief is in 2006 ontstaan uit een groeiende bezorgdheid voor een tekort aan up to date opgeleide medewerkers voor de technische branche. Junior Technovium levert een substantiële bijdrage aan het bevorderen van de instroom naar het technisch onderwijs.

Download hier ons jaarverslag van 2020.

Bestuur Junior Technovium
Sander van Gelder – voorzitter
Tom Kokke – namens Industriële Kring Nijmegen – penningmeester
Folkert Potze – ROC Nijmegen – onderwijsdirecteur Techniek
Berni Drop – namens VO Nijmegen – rector/bestuurder Montessori College
Henk Pepping – namens PO Nijmegen – directeur de Klokkenberg
Marjolein Bron – academiemanager HAN_ Automotive en Engineering
Ruud Schuurman – innovatiemakelaar RCT Gelderland
Managementadviseur: John Spierings – ROC Nijmegen