Voeg met de pipet ongeveer een centimeter azijn toe aan de tweede reageerbuis en kwispel.

Schrijf nu in het labjournaal op wat je ziet gebeuren.

Klaar? Herhaal nu deze zes stappen voor alle andere stoffen. Ga terug naar Opdracht 1.