HealthLab

In het HealthLab werk je met technologie die alles te maken heeft met je gezondheid. Meten is weten, en met behulp van allerlei sensoren en een echt simulatie-bed leer je alles over gezondheid en technologie. Belangrijke vaardigheden die je hierbij ontwikkelt:

Algemeen:

–             Communiceren

–             Kritisch denken

–             Probleemoplossend denken en handelen

–             Samenwerken

Specifiek:

–             Onderzoeken

–             Meten

–             Vastleggen

–             Testen

–             Gebruik maken van specifieke medische technologie