In het ProtoLab werk je met allerlei materialen en gereedschap. Hier bouw je een prototype, soldeer je en werk je met hout. Daarnaast kun je gebruik maken van de structure-tester om de constructie te testen. Belangrijke vaardigheden die je hierbij ontwikkelt:

Algemeen:

  • Kritisch denken
  • Creatief denken & handelen
  • Probleemoplossend denken en handelen
  • Samenwerken

Specifiek:

  • Omgaan met verschillende soorten handgereedschap
  • Omgaan met verschillende soorten elektrisch gereedschap
  • Herkennen, gebruiken en bewerken van verschillende soorten (rest)materialen
  • Testen en meten met behulp van een structure-tester