In het ScienceLab werk je als onderzoeker in een laboratorium. Met behulp van verschillende experimenten, materialen en technieken ontdek je hoe bepaalde dingen werken én maak je zelf iets nieuws! Koekjes, gel, vuur… het kan alle kanten opgaan. Belangrijke vaardigheden die je hierbij ontwikkelt:

Algemeen:

  • Communiceren
  • Kritisch denken
  • Creatief denken & handelen
  • Probleemoplossend denken en handelen
  • Samenwerken

Specifiek:

  • Onderzoeken
  • Gebruik maken van specifiek gereedschap, zoals pipetten, microscoop, weegschaal
  • Stap voor stap werken en controleren
  • Hypothese stellen en testen