ProtoLab

In het ProtoLab werk je met allerlei materialen en gereedschap. Hier bouw je een prototype, soldeer je en werk je met hout. Daarnaast kun je gebruik maken van de structure-tester om de constructie te testen. Belangrijke vaardigheden die je hierbij ontwikkelt:

Algemeen:

–             Kritisch denken

–             Creatief denken & handelen

–             Probleemoplossend denken en handelen

–             Samenwerken

Specifiek:

–             Omgaan met verschillende soorten handgereedschap

–             Omgaan met verschillende soorten elektrisch gereedschap

–             Herkennen, gebruiken en bewerken van verschillende soorten (rest)materialen

–             Testen en meten met behulp van een structure-tester